Nová povinnost pro firmy instalující fotovoltaické elektrárny!

Nová povinnost pro firmy instalující fotovoltaické elektrárny!

SOLÁRNÍ Panely Solární PANELY .CZ


Nová povinnost pro firmy instalující fotovoltaické elektrárny!

Nová povinnost pro firmy instalující fotovoltaické elektrárny!

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, uděluje firmám novou povinnost, kterou je třeba splnit, aby byla oprávněna instalovat fotovoltaické elektrárny, ostrovní solární systémy a hybridní fotovoltaické elektrárny. Konkrétně se jedná o §10d, kde se uvádí, že "osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů je fyzická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění pro vodoinstalaterství a topenářství, pro montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel, pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení nebo pro kamnářství a příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků a dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let."

Naše firma splňuje výše uvedené podmínky a jsme tedy oprávněni instalovat solární elektrárny, ostrovní systémy a hybridní fotovoltaické elektrárny na klíč. Získání Osvědčení o profesní kvalifikaci: Elektromontér fotovoltaických systémů není pouhou formalitou. Jedná se o soubor odborných přednášek a praktických cvičení, které jsou stanoveny kvalifikačním standardem, který se skládá se z 9 odborných způsobilostí, které musí každý kandidát absolvovat. Celý kurz je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a praktické části. Toto osvědčení Vám (jako klientovi) zaručí, že firma od které si fotovoltaiku pořizujete je odborníkem v oboru, má jasno jak v termilogii tak i v praktických částech instalace, údržby, servisování, bezpečnosti a legislativy v rámci instalací fotovoltaických systémů.

My jsme úspěšně složili zkoušku na Střední škole a vyšší odborné škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové, která je, jako jedna z mála, autorizovaná tyto kurzy a zkoušky provádět a vydávat Osvědčení o získání profesní kvalifikaci v oboru Elektromontér fotovoltaických systémů.

Užitečné odkazy:

Národní kvalifikace - Elektromontér fotovoltaických systémů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií - §10d

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky
Solární panely.cz doporučují:

Jarní bundy | Outdoor bundy | Outdoor kalhoty | Street bundy | Rybářské potřeby | Fotovoltaické elektrárne | Solárne elektrárne | Fotovoltaické elektrárne | Ostrovné systémy