Nezávislá HFVE s tepelným čerpadlem, vlastní výrobou elektřiny a akumulací tepla do vody

Nezávislá HFVE s tepelným čerpadlem, vlastní výrobou elektřiny a akumulací tepla do vody

SOLÁRNÍ Panely Solární PANELY .CZ


Nezávislá HFVE s tepelným čerpadlem, vlastní výrobou elektřiny a akumulací tepla do vody

Nezávislá HFVE s tepelným čerpadlem, vlastní výrobou elektřiny a akumulací tepla do vody

Inteligentní energetický systém pro výrobu a akumulaci tepla a elektřiny s fotovoltaickým záložním systémem a řízením výroby tepla tepelným čerpadlem.

Ideální a kompletní energetický systém pro novostavby s moderním fotovoltaickým vytápěním přes tepelné čerpadlo s možností kombinace s klasickými tepelnými zdroji (krb na dřevo, kotel, atd.)

Návrh celého systému přímo na míru dle místních podmínek a financí. Výhoda možnosti postupného rozšiřování celého systému.

Dálková správa celého systému on-line odkudkoliv na světě přes internet nebo SMS.

Příklad funkčního propojení HFVE s využitím lineárního řízení vytápění pomocí TČ s invertorem a stratifikačního zásobníku PAST pro vytápění, přípravu TUV a inteligentní automatickou regulací energií z obnovitelných zdrojů pomocí PLC:

Nezávislá HFVE s tepelným čerpadlem, vlastní výrobou elektřiny a akumulací tepla do vody

Výhody oproti stávajícím systémům:

 • maximální nezávislost na výpadcích proudu
 • ideální akumulační vlastnosti veškeré vyrobené energie
 • dokonalá ochrana proti delšímu blackoutu díky možnosti kombinace více zdrojů (elektřina, dřevo, atd.)
 • možnost integrace s fotovoltaickými panely pro vlastní výrobu elektřiny a vyšší soběstačnost
 • integrované lineární řízení tepelných čerpadel s invertorem dle počasí
 • systém inteligentně vybírá aktuální nejlevnější zdroj tepla na základě stavu akumulátoru, aktuální výroby z fotovoltaických panelů, teploty v zásobníku nebo aktuální sazby nízkého tarifu elektřiny
 • vysoký celoroční topný faktor od 1:3 (vzduch-voda) až 1:4 (země-voda)
 • možnost topení hybridním tepelným čerpadlem až do -20°C bez použití neefektivních elektrospirál
 • dokonalý dálkový monitoring a ovládání stávajících zdrojů tepla (krb, kotel, atd.)
 • kondenzátor chladiva TČ s chladivem (např. R410) je umístěn přímo v akumulačním zásobníku - velká výhoda oproti stávajícím TČ v možnosti dosažení vyšších teplot (až 80°C) bez nutnosti použití vnitřní jednotky TČ a dodatečného neefektivního dohřevu elektropatronami. Díky značnému množství tepla uloženém v zásobníku s kondenzátorem dochází také k lepšímu a rychlejším odmrazování venkovní jednotky a zároveň k vyšší efektivtě přenosu tepla díky stratifikačnímu efektu rozvrstvení teploty v zásobníku a tím pádem ještě o něco lepšímu COP daného TČ.
 • možnost návrhu inteligentního TČ s invertorem (vzduch-voda, země-vod a voda-voda) i akumulačního zásobníku na míru objektu dle tepelných ztrát a dostupných zdrojů (tepelný výkon cca od 5kw do 300kw)
 • veškerá vyrobená elektřina je díky inteligentnímu lineárnímu řízení v objektu spotřebována pro jeho chod, vytápění a chlazení a tak není nutné uvažovat o dodávkách přebytků do distribuční soustavy
 • u hybridní FVE (HFVE) není nutné povolení distributora ani licence na výrobu elektřiny (systém je prokazatelně galvanicky oddělen od distribuční soustavy a to nejen spínacím, či jistícím prvkem) viz: Stanovisko ERU
 • možnost kombinace se stávajícími zdroji tepla (krb, kotel, atd)

V případě zájmu o bližší informace prosím volejte nebo nám napište přes kontaktní formulář zde: Kontaktní formulář
Solární panely.cz doporučují:

Jarní bundy | Outdoor bundy | Outdoor kalhoty | Street bundy | Rybářské potřeby | Fotovoltaické elektrárne | Solárne elektrárne | Fotovoltaické elektrárne | Ostrovné systémy