Konference: Fotovoltaika, solární architektura, akumulace energie a energetická nezávislost budov v ČR 2018

Konference: Fotovoltaika, solární architektura, akumulace energie a energetická nezávislost budov v ČR 2018

SOLÁRNÍ Panely Solární PANELY .CZ


Konference: Fotovoltaika, solární architektura, akumulace energie a energetická nezávislost budov v ČR 2018

Konference: Fotovoltaika, solární architektura, akumulace energie a energetická nezávislost budov v ČR 2018

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci Solární architektura, akumulace energie a energetická nezávislost budov v ČR 2018, kterou pořádáme v rámci doprovodného programu veletrhu AMPER 2018.

Konference se uskuteční 21.3.2018 od 9:00 do 16:00 v Kongresovém centru BVV, sál C.

Srdečně Vás yzeme Vás na již druhý ročník konference o nezávislé fotovoltaice v chytrých budovách s efektivní akumulací energie a řízením spotřeby v podmínkách ČR.

Nově se zaměříme na principy solární architektury u konkrétních domů v rámci ČR. Ukážeme Vám jak aplikovat fotovoltaické systémy nové generace a zaměříme se na důležitost jejich vzájemného provázání s chytrým řízením spotřeby a vytápěním, efektivní akumulací energie a do baterií, vody a země.

Poradíme jak při výběru fotovoltaické elektrárny nenaletět. Dozvíte se jak na fotovoltaické systémy získat dotace a také na co si dát pozor při výběru technolgií tak, aby byly splněny všechny podmínky dotačních programů NZÚ a OPPIK pro efektivní zisk a udržení si dotace.

Zhodnotíme návratnost hybridních fotovoltaických elektráren ve firemních případových studiích s využitím dotačního programu OPPIK a také rodinných a bytových domů v rámci dotačních programů NZÚ.

Ukážeme vám také způsob jak využít dotace k rychlejšímu a úspornějšímu způsobu financování hybridních fotovoltaických elektráren. Nastíníme si také nový koncept aktivních nezávislých bytových a rodinných domů využívajících přebytky z hybridní fotovoltaiky pro sezónní ukládání tepla do země pomocí tepelných čerpadel země-voda.

Hlavní témata naší konference jsou:

nezávislá fotovoltaika, solární architektura, dotace na fotovoltaiku, studie návratnosti s využitím dotačních programů, skutečné řízení energií v inteligentních budovách, nové změny v legislativě, problematika provozu hybridních střídačů v podmínkách ČR, změny v provozních podmínkách mikro-zdrojů, minimalizace přetoků do sítě, výsledky laboratorních zkoušek hybridních střídačů, vliv na parametry kvality elektrické energie, základní podmínky pro správné využití hybridních střídačů v kombinaci s OZE, optimalizace výše investic do fotovoltaických systémů na základě spotřeby energie v budovách v kontextu dotačního programu OPPIK, komunitní výroba elektřiny aneb jak legálně dodávat vlastní vyrobenou elektřinu sousedům, sezónní ukládání energie z HFVE do země pomocí tepelných čerpadel země-voda a další témata.

Program konference:

8:30-9:00 Registrace, vstup do sálu

9:00-10:40 - Solární architektura - cesta k radikální soběstačnosti budov

Přednášející: Ing. Michal Přikryl (Cohab Cosy Habitation s.r.o.)

Základní koncepce a filozofie návrhu plně soběstačných budov v kimatických podmínkách střední Evropy. Ekonomické a ekologické zhodnocení soběstačných budov v porovnání s tradiční zástavbou a pasivními domy.

9:40-10:20 - Jak legálně dodávat elektřinu z vlastní elektrárny sousedům?

Přednášející: Anna Francová, advokátka (Frank Bold advokáti, s.r.o.)

Držitel licence na výrobu elektřiny může tuto vyrobenou elektřinu za určitých podmínek prodávat dalším odběratelům, aniž by k tomu potřeboval licenci obchodníka s elektřinou. Stačí, když bude elektřinu dodávat tzv. přímým vedením, tedy bez využití veřejné sítě. Vlastní elektřinu pak poměrně snadno lze prodávat třeba sousedům v bytovém domě a společně ušetřit. Jak to zařídit? Příspěvek odpovídá na základní otázky tohoto problému a ukáže, jak jednoduše nastavit smluvní vztahy.

10:20-11:00 - Provozní vlastnosti hybridních střídačů v kombinaci s OZE

Přednášející: Ing. Michal Vrána, doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D (Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie,VUT v Brně, FEKT VUT)

Příspěvek je zaměřen na provoz hybridních střídačů, které se v současné době používají v České republice, obvykle v kombinaci s fotovoltaickými instalacemi. Jejich využití se zvýšilo v důsledku provedených změn v připojovacích a provozních podmínkách mikro-zdrojů, kde je jedním z požadavků minimalizace přetoků výkonu do sítě. V naší zkušební laboratoři jsou realizovány provozní zkoušky hybridních střídačů, zkoušky jsou zaměřeny na ověření jejich deklarovaných funkcí a jejich vlivu na parametry kvality elektrické energie. Na základě provedených testů byly definovány základní podmínky pro jejich správné využití v kombinaci s OZE.

11:00-11:40 – OlifeEnergy- akumulace energie z fotovoltaiky

Přednášející: Vojtěch Knotek (Olife Energy, a.s.)

Představení nejmodernějšího bateriového úložiště OlifeEnergy. Podrobný rozbor použitých technologií, jejich specifika a hlavní přednosti. Součástí přednášky bude i srovnání s konkurenčními řešeními.

11:40-12:20 - Systém Foxtrot - skutečné řízení energií v inteligentních domech

Přednášející: Ing. Jaromír Klaban, ing. Jindřich Kubec (Teco, a.s.)

12:20-13:00 - Homegrid - Vaše vlastní domácí síť. Závislá versus nezávislá fotovoltaika. Na co si dát pozor při návrhu energetického systému v rodinném domě.

Přednášející: Robert Mořkovský (Solární Panely.CZ, s.r.o.)

13:00-13:20 - PŘESTÁVKA

13:20-14:00 - Dotace na HFVE pro firmy - OPPIK

Přednášející: Ing. Libor Trunečka (ArchSta Servis s.r.o.)

Dotace na HFVE z OPPIK- úskalí při návrhu, provozování a dodržení podmínek dotace pro efektivní zisk a udržení dotace

14:00-14:40 – Případová studie realizace OZE – FVE a optimalizace výše investic a potřeb energie bytového a rodinného domu v kontextu dotací 2018

Přednášející: Ing. Milan Hošek (Autorizovaný inž. a soudní znalec)

Dotační politika v oblasti OZE v posledních letech vyzývá k jejímu výhodnému využití, ale současně před nás nastoluje otázky nejenom efektivity skutečně vynaložených finančních prostředků, ale i vlastní energetické spotřeby a její optimalizace z pohledu enviromentální udržitelnosti dalšího rozvoje společnosti. Bude uvedeno na příkladu bytového a rodinného domu a v kontextu dotačních podpor v roce 2018.

14:40-15:20 – Výhody sezónního ukládání přebytků vyrobené energie z fotovoltaiky pomocí tepelných čerpadel do vody a do země

Přednášející: Robert Mořkovský (Solární Panely.CZ, s.r.o.)

15:20-16:00 – Možnosti financování HFVE pro RD ze stavebního spoření

Přednášející: Alena Bobková (Českomoravská stavební spořitelna, a.s.)

Proč zvolit financování Vašeho záměru právě ze stavební spořitelny? Je to přizpůsobivé a solidní řešení. Na příkladech Vám ukážu různé výhody pro stávající i začínající klienty ČMSS, které nezatíží rozpočet, také zakomponování dotací pro rychlejší a ekonomicky zajímavější splacení závazku a dále možnosti spojení i s náročnější rekonstrukcí.

--

Změna programu vyhrazena.

Konference je vhodná pro montážní firmy, projektanty, investory, ale také i pro studenty a širokou veřejnost - tedy pro všechny, kteří se tento obor zajímají.

REGISTROVAT SE NA KONFERENCI MŮŽETE ZDE: na konferenci se již nelze přihlásit

Generální partner: STUDER INNOTEC SA

Hlavní partneři: TECO, a.s., Olife Energy, a.s., Frank Bold advokáti, s. r. o.

Mediální partner: TZB-info,
Solární panely.cz doporučují:

Jarní bundy | Outdoor bundy | Outdoor kalhoty | Street bundy | Rybářské potřeby | Fotovoltaické elektrárne | Solárne elektrárne | Fotovoltaické elektrárne | Ostrovné systémy