Hybridní fotovoltaika v roce 2014? To jsou úspory, nezávislost a lepší ekonomika!

Hybridní fotovoltaika v roce 2014? To jsou úspory, nezávislost a lepší ekonomika!

SOLÁRNÍ Panely Solární PANELY .CZ


Hybridní fotovoltaika v roce 2014? To jsou úspory, nezávislost a lepší ekonomika!

Hybridní fotovoltaika v roce 2014? To jsou úspory, nezávislost a lepší ekonomika!

Energetická a ekonomická nezávislost se stává v posledních letech tématem číslo jedna. Mít vlastní zdroj vody a elektrické energie je přinejmenším strategické a moudré. Důvodem dnes už není pouze ekonomická výhodnost využívání fotovoltaiky ale také čím dál důležitější vlastní energetická bezpečnost a soběstačnost. Jedna z možností jak se k energetické nezávislosti přiblížit, jsou hybridní fotovoltaické elektrárny (HFVE) nebo ostrovní solární systémy. Hlavním rozdílem mezi hybridní fotovoltaickou elektrárnou a ostrovním systémem je především komfort a spolehlivost.

Ostrovní fotovoltaické systémy se většinou instalují na chatách a zpravidla nemají žádnou elektrickou přípojku. Pokud u takového systému dojde v akumulátorech energie, elektřina v chatě se vypne. Využití elektrocentrály a dobíjení baterií je v ostrovním systému sice možné, ale značně neekonomické a to přdevším v zimních měsících, kdy záření na naše území dopadá nejméně. Cena takto vyrobené elektřiny se pohybuje kolem cca 8-9Kč za 1kwh, což je více než dvojnásobek ceny elektřiny nakoupené ze sítě.

U hybridních fotovoltaických elektráren už zpravidla bývá přítomna běžná přípojka elektřiny a tak může systém inteligentně zabezpečit paralelní využití jak energie z akumulátorů a fotovoltaických panelů tak zároveň využívat síť pro případnou špičkouvou spotřebu a zvýšení výkonu při náhodném používání energeticky náročných spotřebičů nebo pro případ nedostatku záření a nízkého výkonu panelů. Dodávky elektřiny a spolehlivost systému je tak u hybridních fotovoltaických elektráren daleko komfortnější a proto se hybridní fotovoltaické elektrárny HFVE používají hlavně na rodiných domech a firmách s přípojkou elektřiny. Co nás vede k touze po energetické nezávislosti?

Hned po zdraví je touha po nezávislosti to nejpřirozenější. Největší roli tady však hraje neustále stoupající cena energií. Pořízení fotovoltaické elektrárny a několika solárních panelů na střechu pro ohřev užitkové teplé vody, bylo pro mnoho lidí prvním krokem. Když přišel „Stop stav“ pro připojení do DS, spousta lidí váhala a fotovoltaiku si nepořídili.

„Nepřipojovací“ politika distributorů elektřiny vyvolala reakci nespokojených lidí a ti se sami o sobě stali velkým impulzem pro instalaci inteligentních hybridních fotovoltaických systémů, které jsou dnes v ČR i na Slovensku již běžně užívány a instalovány. Jedinými výrobci čistě hybridních měničů, které jsou v ČR v současnosti na trhu jsou měniče Xantrex XW od společnosti Schneider Electric a měniče řady XTM a XTH od švýcarské společnosti Studer Innotec. Hybridní fotovoltaickou elektrárnu, stejně tak jako ostrovní fotovoltaický systém, si mohli zájemci pořídit už již roce 2010, během „Stop stavu“ a přiblížit se tak více či méně ke své energetické nezávislosti.

Získal jsem nové povolení připojení k distribuční soustavě. Mám vybudovat FVE (fotovoltaickou elektrárnu) nebo rovnou pořídit HFVE(hybridní fotovoltaickou elektrárnu)?

Jistě není novinkou, že distributoři elektřiny letos konečně obnovili příjem žádostí o připojení k distribuční soustavě a někteří žadatelé již dokonce získali souhlasné stanovisko distributora o připojení fotovoltaické elektrárny do sítě, jímž fakticky dosáhnou na možnost čerpání finanční podpory ve formě tzv. “zeleného bonusu“. Málokdo však ví, že tím pádem nemusí uvažovat pouze o klasické fotovoltaické elektrárně (FVE), ale může rovnou vybudovat Hybridní fotovoltaickou elektrárnu (HFVE), která neřeší pouze příjmovou stránku z dotace tzv. „zeleného bonusu“, ale může významně ušetřit náklady ve výdajové části na fakturách za elektřinu a plyn jednoduchým principem ukládání a řízení přes den vyrobené energie a jejím pozdějším zužitkováním.

Můžu vybudovat fotovoltaickou elektrárnu když jsem nedostal povolení od distributora?

Ano. Hybridní fotovoltaickou elektrárnu si dnes můžete pořídit zcela legálně, neboť je tzv. prokazatelně galvanicky oddělena od distribuční soustavy. Oddělení je provedeno transformátorem a nejedná se proto tedy o nepovolené oddělení pouhým jistícím nebo spínacím prvkem. Hybridní fotovoltaická elektrárna HFVE je tedy naprosto legální a na rozdíl od klasické FVE ji může provozovat i ten komu distributor zatím neschválil žádost o připojení do distribuční soustavy.

Žadatelé, kteří tedy naopak obdrželi nesouhlasné stanovisko o připojení, tzn. potvrdilo se faktické pokračování nesmyslného „Stop stavu“ pro malé zdroje, jehož zavedením se snažili zákonodárci zastavit cestu aspoň k částečné energetické nezávislosti klasických domácností a menších podniků, si nyní mohou naopak svoji HFVE vybudovat naprosto legálně, bez rizika negativního ovlivnění distribuční soustavy ( DS) a zbytečně tak nečekat na zdlouhavý proces povolování. Elektřinu, kterou si sami vyrobí si velmi často všechnu spotřebují a automaticky případně dokupují jen zbytek v levném tarifu, v zimě nebo když je nedostatek slunečního záření - tím se stávají fakticky více či méně nezávislými. Pokud majiteli Hybridní fotovoltaické elekrárny (HFVE) distributor povolí připojení v následujících letech, bez problémů se s HFVE k distribuční síti připojí a může tak získat zelený bonus za celou výrobu elektřiny později.

Jaká je návratnost HFVE? Vyplatí se vůbec tato investice? Je pravdou, že když neprodáváte přebytky do sítě, tedy nemáte povolení připojení do DS, nemáte nárok na zelený bonus a pořízení fotovoltaické elektrárny se tedy v takovém případě nevyplatí?

Především je dobré říci, že investice do hybridní fotovoltaiky se vyplatí vždy! A to i těm, kteří nemají povolení připojení k DS a tedy nečerpají zelený bonus, jsou s hybridními elektrárnami spokojeni. Proč? Odpověď je jednoduchá. Nejen že, pokud máte hybridní fotovoltaickou elektrárnu (HFVE), tak Vás nepřekvapí výpadek elektřiny, protože hybridní fotovoltaická elektrárna (HFVE) funguje a zásobuje dům elektrickou energií i v případě takovýchto výpadků – což klasická FVE neumí. Přes den vyrobená elektřina se totiž akumuluje do baterií a tou si snižujete i spotřebu elektrické energie v noci. Jednoduše řečeno - s hybridní fotovoltaickou elektrárnou (HFVE) se stáváte energeticky nezávislými a šetříte přes den i v noci. Když si sami spočítáte, kolik svých financí investujete do drahé elektřiny a plynu, které Vám mohou mohou kdykoliv vypnout, pozastavit nebo může dojít k výpadkům za např. období 10 let (berte v úvahu i neustále zvyšující se cenu této komodity), pak si tuto částku srovnejte s cenou hybridní fotovoltaické elektrárny a přičtěte faktory jako energetická nezávislost, snížení objemu elektrické energie od distributora během dne a i v noci, fungující elektřina i během výpadku – kdy nám nepřestane kvůli výpadku uprostřed zimy topit kotel apod. a zjistíte, že se v podstatě ta fotovoltaika vyplatí i bez zeleného bonusu. Cena investice do HFVE je sice vyšší, ale návratnost je zhruba stejná jako u FVE díky mnohem vyšším úsporám při provozu.

Kolik stojí hybridní fotovoltaická elektrárna na 1kWp instalovaného výkonu?

Cenové nabídky se v ideálním případě vždy počítají na míru pro jednotlivé objekty a můžou se na rozdíl od klasických fotovoltaických elektráren FVE cenově velmi lišit a to především podle počtu nebo typu panelů (polykrystaly, monokrystaly, tenkovrstvé panely atd.), dále dle typu a počtu akumulátorů a také jde o to jestli se jedná o třífázový nebo jednofázový systém. Jednofázové hybridní fotovoltaické elektrárny HFVE se hodí ve většině případů tam, kde není instalováno ani plánováno třífázové tepelné čerpadlo a není používán žádný jiný třífázový motor s vysokou roční spotřebou. Třífázové hybridní fotovoltaické elektrárny se naopak velmi často instalují k třífázovým tepelným čerpadlům, kde pro ně zajišťují primární zdroj energie jako paliva pro tato tepelná čerpadla a zároveň HFVE fungují jako nezávislý záložní zdroj a zajišťují tak bezproblémový provoz tepelných čepadel při výpadcích elektřiny.

Stop stav aneb údajné ohrožování distribuční soustavy nestabilními zdroji.

Základem pro politika připojování do přenosové soustavy jsou bohužel stále velmi často výmlouvy na možné přetížení DS, ale člověk ani nemusí být expert na energetiku aby selským rozumem pochopil, že k takovému přetížení prostě dojít nemůže pokud HFVE svoji energii, na rozdíl od fotovoltaik na polích, akumulují na noční použití (což je samozřejmé a logické pro všechny majitele HFVE), nebo pokud přebytkovou vyrobenou energii efektivně promění na jaře, na podzim a v zimě např. na energii tepelnou a naopak v létě zužitkují např. pro klimatizace, bazény, atd. a tímto nejen ušetří další finanční prostředky za topení, ulehčí DS, a v zimě navíc zabezpečí i tepelný zdroj (např. kotel) proti výpadku pro případ, kdyby zase náhodou ČEZ odstřihnul pár obcí od elektřiny v mínus deseti.

Vysvětlivky:

FVE – fotovoltaická elektrárna
HFVE – hybridní fotovoltaická elektrárna
DS – distribuční soustava
Stop Stav – stav který na některých místech v ČR trvá od roku 2010 kdy ČEPS vyhlásil stop připojování nových zdrojů do distribuční soustavy.

V případě dalších dotazů k tématu hybridních fotovoltaických elektráren s akumulací energie nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme.

Team Solární panely.CZ, s.r.o.
Solární panely.cz doporučují:

Jarní bundy | Outdoor bundy | Outdoor kalhoty | Street bundy | Rybářské potřeby | Fotovoltaické elektrárne | Solárne elektrárne | Fotovoltaické elektrárne | Ostrovné systémy