Dotace pro malé, střední a velké podniky na instalaci fotovoltaického systému - OPPIK

Dotace pro malé, střední a velké podniky na instalaci fotovoltaického systému - OPPIK

SOLÁRNÍ Panely Solární PANELY .CZ


Dotace pro malé, střední a velké podniky na instalaci fotovoltaického systému - OPPIK

Dotace pro malé, střední a velké podniky na instalaci fotovoltaického systému - OPPIK

Od 16.6. do 16.10. 2017 mohou malé, střední a velké podniky žádat o dotaci na instalaci fotovoltaického systému s akumulací díky nové výzvě Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem tohoto programu je podpořit opatření, které přispívají k úspoře konečné spotřeby energie. Výzva se tedy úzce zaměřuje hlavně na podporu fotovoltaických systémů a akumulace energie.

Základní informace k dotačnímu programu:

1) Co je dotačním programem podporováno?

 • podporuje se snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru

2) Na co se dotace vztahuje?

 • Dotace se vztahuje instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní potřebu podniku

3) Pro koho je dotační program určen?

 • dotační program je určen pro malé, střední a velké podniky s podporovanou právní formou: FO podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku, akciová společnost, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, nadace, nadační fond, spolek, družstvo (vyjma Bytového družstva), zemědělský podnikatel, výrobní družstvo, státní a národní podnik, evropská družstevní společnost, evropská společnost, odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby), zahraniční fyzická osoba. Musí se ovšem jednat o podniky historií minimálně 2 roky, respektive min. dvě uzavřená účetní období.

4) V jakém odvětví musí výše uvedené podniky působit?

 • zemědělství, těžba a dobývání
 • zpracovatelský průmysl
 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
 • doprava a skladování
 • zásobování vodou
 • výroby a rozvody energie
 • vědecké a technické činnosti
 • informační a komunikační činnosti
 • velkoobchod a maloobchod
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)

5) Jaká je výše podpory?

 • Podpora je poskytována formou dotace ve výši 300 tisíc Kč - 100 mil. Kč.
 • Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: pro malé podniky (do 49 zaměstnanců) - 80 % prokázaných způsobilých výdajů, pro střední podniky (50 až 249 zaměstnanců) - 70 % prokázaných způsobilých výdajů a pro velké podniky (od 250 zaměstnanců) - 60 % prokázaných způsobilých výdajů.

Pokud máte zájem o cenovou nabídku fotovoltaické elektrárny pro vaši firmu, na kterou lze získat výše uvedenou dotaci kontaktujte nás. Nejste si jisti, zda Vaše firma dosáhne na dotace na instalaci fotovoltaického systému v rámci programu OPPIK? Nevadí, kontaktujte nás a my Vám pomůžeme s analýzou a také vyřízením dotace.
Solární panely.cz doporučují:

Jarní bundy | Outdoor bundy | Outdoor kalhoty | Street bundy | Rybářské potřeby | Fotovoltaické elektrárne | Solárne elektrárne | Fotovoltaické elektrárne | Ostrovné systémy