Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

SOLÁRNÍ Panely Solární PANELY .CZ


Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám - dotace na fotovoltaické systémy. V letošním roce lze opět žádat o dotaci na Vaši fotovoltaickou elektrárnu. Naše firma se již několik let specializuje na hybridní fotovoltaické elektrárny, tedy fotovoltaické elektrárny s akumulací. Můžeme Vám tedy nabídnout hybridní elektrárnu přímo na míru Vašemu RD a Vašim potřebám nebo i nové boxové řešení fotovoltaického systému, které jsme nazvali HOME-GRID, tedy Vaše vlastní "domácí síť".

Na naše hybridní elektrárny i na HOME-GRID lze žádat o dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám, podoblast C.3.5 a C.3.6.

Jaké jsou podmínky získání dotace na fotovoltaický systém s akumulací (C.3.5 a C.3.6)?

  • musí se jednat o instalaci fotovoltaické elektrárny na rodinný dům, který musí být evidován v katastru nemovitostí- přesná specifikace rodinného domu pro čerpání dotace je uvedena v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory z programu Nová zelená úsporám - Rodinné domy v rámci 3. výzvy k podávání žádostí (odkaz viz níže).
  • fotovoltaický systém musí být nainstalován odbornou firmou, která získala Osvědčení o profesní kvalifikaci - Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)
  • maximální instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny nesmí být vyšší než 10kWp (výkon fotovoltaických panelů)
  • fotovoltaická elektrárna musí být propojena s distribuční soustavou a to po 1.1.2016
  • fotovoltaická elektrárna musí být vybavena měničem napětí (střídačem) s minimální EURO účinností 92% a MPPT regulátorem s minimální účinností 98% (námi nabízené měniče a regulátory Studer Innotec tyto parametry splňují a jsou uvedeny v seznamu registrovaných výrobků a technologií - viz odkaz níže)
  • minimální účinnost (vztažena k celkové ploše fotovoltaického panelu) při standardních testovacích podmínkách je stanovena na 15% pro monokrystalické a polykrystalické panely a na 10% pro tenkovrstvé panely
  • míra využití vyrobené elektrické energie pro krytí spotřeby v RD musí být alespoň 70% z celkového teoretického zisku fotovoltaického systému.
  • instalovaný systém musí zajistit automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie s prioritním využitím pro krytí okamžité spotřeby elektřiny a akumulaci přebytků energie
  • dotace může pokrýt maxímálně 50% investičních nákladů (+ až 5 000,- na posudek potřebný k získání dotace)

Tabulka požadovaných parametrů v podoblasti podpory C.3.5 a C.3.6

Sledovaný parametr

Označení (jednotky)

C.3.5

C.3.6

Celkový využitelný zisk v budově

QFV.u (kWh.rok-1)

≥ 1 700

≥ 3 000

Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě spotřeby

%

70

70

Akumulace přebytků energie do teplé vody

-

Možná

Možná

Akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů

-

Povinná

Povinná

Minimální měrná kapacita akumulátorů (Olovo, Ni-MH, Ni-Fe / Li-Ion, LiFePO4, LiFeYPO)

(kWh·kWp-1)

1,75 / 1,25

1,75 / 1,25

Maximální výše dotace

(Kč)

70 000

100 000

Užitečné odkazy:

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z programu Nová zelená úsporám - Rodinné domy v rámci 3. výzvy k podávání žádostí:

Seznam výrobků a technologií Operačního programu Životní prostředí:

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram NZÚ – RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí:

Solární panely.cz doporučují:

Jarní bundy | Outdoor bundy | Outdoor kalhoty | Street bundy | Rybářské potřeby | Fotovoltaické elektrárne | Solárne elektrárne | Fotovoltaické elektrárne | Ostrovné systémy